Moodi för dig som Chef

Moodi Chef

Att en person slutar och att nyanställa en person inkl rekrytering, upplärning och inlärnings tid kan kosta upp mot 500 000 kr.

Källa 🔗

Optimera personalhanteringen och stärk företagskulturen med Moodi

Som chef har du en viktig roll i att skapa och upprätthålla en positiv företagskultur. Det handlar om att tydligt kommunicera företagets värderingar och normer, visa förtroende och respekt för medarbetare, och skapa en miljö som uppmuntrar till öppen kommunikation och feedback.

Moodi uppmuntrar användarna till att lyfta varandra och bibehålla en öppen kommunikation mellan ledning och medarbetare oavsett roll, avdelning eller placeringsort. Även för de som inte använder en dator som arbetsverktyg.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång av hur Moodi kan stärka er företagskultur!

Kontakta oss
mNPS

mNPS

Med Moodi kan du mäta Manager Net Promoter Score och få en transparent bild av hur de anställda uppfattar ditt ledarskap och vilka områden du skulle kunna arbeta mer på för att stärka deras förtroende och få ett bättre samarbete. mNPS ger företag en mekanism för att utvärdera och förbättra ledarskapskvalitet och skapa en öppen dialog mellan chefer och medarbetare. Genom att arbeta med mNPS kan organisationer sträva efter att utveckla starka och effektiva chefer som stöder sina medarbetare och främjar en positiv arbetsmiljö.

Läs mer om mNPS här
Funktionerna i Moodi är viktiga för de mjuka värdena i vår verksamhet, vilket i sin tur ökar resultatet i de hårda värdena.
Therése Cederqvist

Therése Cederqvist

Ekonomiansvarig på Triplan

Triplan logo

Vanliga frågor

Med Moodi som verktyg för er internkommunikation kan ni nå ut på ett smidigt sätt till alla era anställda vare sig de arbetar på fält, hemifrån eller på kontoret. Även till alla anställda som inte har en dator som arbetsverktyg.

I dagsläget kanske ni använder er av program som Outlook och/eller Teams för mail och kalenderhändelser, men det är via flödet i er egen Moodi-app som personalen bygger upp ett engagemang och en samhörighet med alla som de inte hörs med dagligen. En plats att fira framgångar, ge beröm med medaljer och följa varandras ‘vardag på jobbet’ genom bilder och filmer.

Inte alls. Om ni är många anställda kanske er IT-avdelning önskar att få in en integration för att automatisera hantering av aktuella användare och minska på det manuella arbetet när någon anställda börjar eller slutar på företaget. I annat fall behöver er IT-avdelning inte blandas in, vi löser er onboarding.

Absolut! Vi går igenom hur ni använder appen tills ni känner er trygga och ni som får adminbehörighet kommer få en utbildning i Moodi’s backoffice. Har ni frågor längs vägen finns vi nära till hands.

Moodi är skapat för att vara ett enkelt och lättlärt system som många användare kan ta till sig på ett smidigt sätt, oavsett tidigare erfarenhet av digitala system.

Självklart! Ni kommer att få en och samma kontaktperson oavsett om ni har frågor, felanmälning, önskemål eller beställning av nya funktioner. Er kontaktperson undersöker vid behov vidare internt och återkopplar direkt tillbaka till er.

Moodi följer rådande rekommendationer och regler för hur data skall hanteras och hur din integritet och dina personuppgifter skall lagras. Vi lagrar endast data som är uppgifter som vi faktiskt behöver och som vi mottagit av beställande bolag eller kund. Vid inloggning använder vi oss av Mobilt BankID vilket säkerställer att det är rätt användare och minimerar möjligheten till bedrägeri.

Det kostar 29 kr per anställd/månad för BAS-paketet och 39 kr per anställd/månad för PRO-paketet + en fast kostnad på 2000 kr i månaden för drift, BankID/sms-inloggning, underhåll.

Sedan finns det tilläggstjänster ni kan köpa till:
Design - där vi tar fram er egen look och design för appen.
Register - där vi automatiskt kopplar ihop appen med era anställda.
Priserna varierar så kontakta oss för att höra mer om hur vi kan lösa det bäst för er.

Nope! Ni får gärna en demo av Moodi helt kostnadsfritt. Om ni vill visa era kollegor skickar vi material via mail eller bokar in en demo även för dem. Alla frågor och genomgångar är gratis, vi välkomnar nyfikenhet! Och vi uppskattar feedback om ni känner att ni saknar någon funktion.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.