Integritetspolicy 20200209

1. Insamling av data - inloggning

Moodi samlar in information när du loggar in i appen Moodis mobila applikation för iOS eller Android genom att ange mobilt bank ID. Samt vid registrering av ett crew, det vill säga det namnet på er organisation som ansvarig registrerar.

2. Personuppgifter - registrering av tjänst

När din arbetsgivare valde att ansluta sin personal till Moodi så angav de uppgifter i Moodis administrationssystem. Dina uppgifter finns lagrade i ett datacenter inom EU och vi sparar ner förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer samt användarstatistik. Denna information finns sparad för att du som användare ska ha en så bra upplevelse som möjligt, samt att vi ska kunna identifiera vilket crew du tillhör. Vi använder oss av kryptering både via at rest och in transit (Cloud SQL Proxy) https://cloud.google.com/sql/faq#encryption

3. Bilder och Film

För att skapa en dialog och ett engagemang kan du ladda upp bilder och filmer i din Moodi-applikation. Dessa bilder och filmer finns lagrade i ett datacenter inom EU.

4. Extradata

Data som insamlas vid frågor som användaren väljer att svara på vid quizz, OSA, medarbetarundersökningar, KMA, tävlingar etc presenteras för de som har tillgång till systemet. Denna information sparas för att hjälpa din organisation..

5. Tillgång till insamlad data

Tillgång till insamlad data har endast din crew-ansvarig samt Moodis och Nobotos personal. Ni som kund äger alltid er dara och ansvara för era användare.

6. Vad information används till

Informationen och insamlad data används för att,
• skapa ett engagemang och en företagskultur på ditt företag.
• presentera vem som har publicerat en bild, lagt ett inlägg eller gjort en kommentar
• insamling av deltagande vid utbildning
• insamling av deltagande vid evenemang
• notiser vid viktiga händelser (vilket kan regleras i mobilen)
• statistik för användning av applikationen
• kontakt vid supportfrågor

7. Uppdatering av och radera data

Den som äger ditt crew kan enkelt ändra ditt namn, din e-postadress samt radera din profil. Moodi är inköpt av din arbetsgivare med syftet att öka engagemang och stärka företagskulturen. Slutar du på arbetsplatsen kommer crew-ansvarig att radera din profil. När ditt konto är raderat kommer du inte att få några notiser från Moodi eller din arbetsgivare. Moodi anonymiserar alla borttagna användare i app och bakomliggande system.

8. Förändringar av policy

Moodi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. När ändringar görs, uppdateras detta dokument samt att datumet överst indikerar på när senaste uppdateringar genomförts. Görs större och mer omfattande ändringar kontaktas crew-ansvarig

9. Samtycke

Genom att använda vår app godkänner du våra allmänna villkor och vår integritetspolicy som innefattar alla punkter ovan.