Förslagslåda

Förslagslådan

En förslagslåda är ett system där anställda kan lämna sina förslag, idéer eller synpunkter på olika frågor eller ämnen. En förslagslåda är vanligtvis en fysisk eller digital brevlåda där man kan skriva ner sina förslag, stora som små. I Moodi's fall är det en digital förslagslåda där ett textfält finns tillgängligt när man är inloggad i appen. Ni väljer själva om förslagslådan ska vara aktiverad vid specifika tillfällen eller tillsvidare. Exempelvis kan ni samla in förslag inför händelser såsom förslag på teamaktiviteter på en kickoff.

Syftet med förslagslådan är att främja delaktighet och öppenhet. Det ger medarbetarna en möjlighet att uttrycka sina åsikter och komma med idéer som kan förbättra olika aspekter av en avdelning eller hela organisationen.

De som är ansvariga för förslagslådan hos er styr vilka åtgärder som vidtas eller vilka idéer som genomförs. Genom att ta itu med förslagen på ett konstruktivt sätt kan organisationer dra nytta av den samlade kreativiteten och expertisen hos sina medarbetare. Kanske att ni till och med belönar de bästa förslagen som blir till verklighet?

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.