Skills

Skills

Skills är en metod för att tillhandahålla utbildning och lärande till medarbetare inom en organisation genom att nyttja organisationens interna material. Det innebär att utbildningsmaterial, resurser och kursinnehåll görs tillgängliga för medarbetarna i Moodi-appen och är specifikt avsedd för intern bruk. Det kan vara exempelvis vara onboardning, manualer, FAQ, information om säkerhet eller er organisations policy.

Här är några fördelar med att använda Moodi för utbildningar:
  1. Tillgänglighet: Medarbetarna kan enkelt komma åt utbildningsmaterial när som helst och var som helst genom appen. Detta gör det bekvämt för dem att studera och lära sig i sin egen takt utan att behöva resa eller anpassa sig till specifika utbildningstider.
  2. Kostnadseffektivitet: Utbildningar via Moodi kan vara kostnadseffektiva jämfört med traditionella utbildningsmetoder som fysiska seminarier eller workshops. Det eliminerar behovet av att anlita externa utbildare, hyra lokaler eller hantera resekostnader.
  3. Anpassningsbarhet: Appen ger möjlighet att skapa och anpassa utbildningsinnehåll enligt organisationens specifika behov och krav. Det är enkelt att uppdatera och utöka material baserat på förändringar i organisationen eller nya utbildningsbehov.
  4. Pedagogisk inlärningsmiljö: Moodi är en användarvänlig app som är avsedd för alla era medarbetare, även de som har mindre erfarenhet av att använda digitala produkter. Genom att lägga in instruerande videopresentationer på olika moment i arbetsvardagen kan medarbetaren när som helst gå in och på egen hand friska upp minnet.
  5. Spårbarhet och utvärdering: Genom att använda Moodi kan organisationen enkelt spåra och utvärdera medarbetarnas deltagande och framsteg i utbildningarna. Detta ger möjlighet att följa upp och utvärdera effektiviteten av utbildningsprogrammen samt att identifiera eventuella kunskapsluckor eller behov av ytterligare utbildning.

Genom attt organisationen utformar och implementerar utbildningar i appen på ett strukturerat och engagerande sätt kan ni säkerställa att medarbetarna får bästa möjliga utbyte av utbildningsinsatserna. Det kan inkludera att tillhandahålla tydliga mål för utbildningarna, anpassat innehåll för olika roller, stödmaterial och kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utbildningsprogrammen.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.