Quiz

Quiz

Med Moodi kan ni förbereda ett fredags-quiz någon gång i månaden för att bygga upp ett engagemang där man får utrymme att vara mer lekfull. Och kanske bjuda årets vinnare på fika?

Aktivera ett passande quiz vid olika högtider och få era anställda att ladda känslan inför påsk, sommarledighet eller julfirande. Börja er kickoff med att delas in i lag och tävla i ett quiz för att ha roligt tillsammans i olika konstellationer.

Visa att ni bygger företagskultur och att man får ha kul på jobbet!

Ett quiz kan även vara användbart för utbildning, utvärdering likväl som underhållning och teambuilding. Det kan vara en interaktiv och engagerande aktivitet som främjar inlärning, stimulerar tankeverksamhet och samtidigt skapar en underhållande upplevelse för deltagarna.

Här är några anledningar till varför man kan vilja göra ett quiz:

Utbildning och inlärning: Ett quiz kan användas som ett verktyg för utbildning och inlärning. Genom att ställa frågor och få svar kan man testa sina kunskaper och lära sig nya saker.

Utvärdering och bedömning: Quizzes kan användas för att utvärdera och bedöma kunskaper och förståelse inom olika områden, kanske efter en utförd kurs i Skills. De kan på så sätt vara användbara för chefer och instruktörer för att bedöma medarbetarens framsteg och identifiera eventuella kunskapsluckor som behöver åtgärdas till framtiden.

Underhållning och nöje: Ett quiz kan vara en rolig och underhållande aktivitet för att utmana sig själv eller delta i tävlingar som ett lag. Det kan vara en bra sätt att ha kul och samtidigt lära sig något nytt.

Teambyggande och social interaktion: Quizzes kan användas som en aktivitet för att främja teambuilding och social interaktion inom grupper eller organisationer. Genom att delta i ett quiz tillsammans kan man främja samarbete, kommunikation och skapa en positiv atmosfär.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.