Puls

Puls

Att "ta pulsen" på medarbetare syftar till att mäta och utvärdera deras engagemang, trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen. Långsiktigt kan man genomföra medarbetarundersökningar eller andra liknande metoder, och kortsiktigt kan man ta pulsen vecka till vecka och på så vis följa personalen även här och nu. Med Moodi kan du ställa in att pulsen ska dyka upp automatiskt i appen varje fredag med frågan "Hur har din vecka varit?" och det enda de anställda behöver göra är att trycka på en skala av 1-5 och vips så har ni samlat in statistik som indikerar på hur välmående en avdelning eller ort är och kan snabbt agera om trenden går ner. Eller fortsätta i samma spår när trenden är uppåtgående.

Här är några skäl till varför man tar pulsen på medarbetare:
  1. Upprätthålla och förbättra medarbetarengagemang: Engagerade medarbetare är mer benägna att vara produktiva, innovativa och lojala mot sin arbetsplats. Genom att mäta medarbetarengagemanget kan organisationen identifiera områden där det behövs förbättringar och vidta åtgärder för att öka engagemanget. Det kan inkludera att stärka kommunikationen, erbjuda utvecklingsmöjligheter eller förbättra arbetsmiljön.
  2. Främja trivsel och välbefinnande: Medarbetare som känner sig nöjda och trivsamma på arbetsplatsen har bättre psykiskt och fysiskt välbefinnande. Genom att ta pulsen på medarbetarna kan organisationen få insikt i faktorer som påverkar deras trivsel och välbefinnande, såsom arbetsbelastning, stress, balans mellan arbete och privatliv, arbetsrelationer och stödsystem. Detta kan hjälpa till att skapa en bättre arbetsmiljö och implementera åtgärder för att främja välbefinnandet.
  3. Identifiera och lösa problem: Genom att mäta medarbetarnas puls kan organisationen upptäcka potentiella problem och utmaningar på arbetsplatsen. Det kan inkludera missnöje med vissa arbetsuppgifter, ineffektiva processer, konflikter eller bristfällig kommunikation. Genom att identifiera dessa problem i tid kan organisationen vidta åtgärder för att lösa dem och förbättra arbetsmiljön och arbetsupplevelsen för medarbetarna.
  4. Öka medarbetarinsikt och delaktighet: Genom att ta pulsen på medarbetarna visar organisationen att deras åsikter och erfarenheter är värdefulla. Det ger medarbetarna möjlighet att uttrycka sina tankar, synpunkter och idéer om arbetsplatsen. Detta främjar en kultur av öppenhet, dialog och medarbetarinsikt, där medarbetarna känner sig involverade och delaktiga i företagets framgång.

Genom att regelbundet ta pulsen på medarbetarna kan organisationer få en klarare bild av deras behov, utmaningar och förväntningar. Det ger värdefull information som kan användas för att fatta strategiska beslut, skapa förbättringsinitiativ och främja en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.