Utveckla ditt ledarskap med Anna Nordengren

Framtidssäkra ditt ledarskap! Framtiden är redan här och den ter sig mer osäker än någonsin; Politisk och ekonomisk instabilitet, klimatförändringar, ett allt intelligentare AI och en psykisk ohälsa som breder ut sig i alla samhällslager. Nu behöver världen modiga ledare som inger hopp och skapar tillit och psykologisk trygghet!

Hur kan du framtidssäkra ditt ledarskap?

  1. Säkerställ att verksamheten har ett tydligt syfte, ett varför som alla känner till och förstår. Ditt varför ger mening och skapar motivation och riktning genom att tala till människors verkliga beslutscentrum, känslorna.
  2. Fokusera på få men viktiga mål förankrade i verksamhetens vision och strategi. Kommunicera och följ upp kontinuerligt!
  3. Bygg ditt ledarskap på dina unika styrkor och innersta drivkrafter. Ett autentiskt ledarskap skapar tillit, lojalitet, engagemang och handlingskraft.

Med Moodi som HR-verktyg engagerar du personalen och kan bevara företagskultur var ni än befinner er direkt i appen. Kontakta oss eller Anna för att prata mer om att utveckla ditt ledarskap.

Anna Nordgren Med mer än 25 år av egen ledarerfarenhet hjälper Anna idag entreprenörer och ledare att utveckla sina verksamheter genom professionell coaching, mentorskap och skräddarsydda ledarprogram.