Strategisk utveckling med Rickard Hagtorn

Klimatreglering har gjort det igen! För inte så länge sedan genomförde vi en Onboarding (Introduktionsplan) av 5 nyanställda vid Klimatreglering AB och TR Kyl AB som ingår i Nordic Climate Group. VD Peter Nilsson initierade en träff mellan Rickard och dessa nya talanger i åldrarna 19 till 61 år.

Vi gick igenom bolagets vision, mission, strategi, värderingar. Vi bröt också ned Peter Nilssons mål till dessa montörer så att alla strävar åt samma håll.

Nästa steg blir att cheferna Henrik Andersson och Robert Szücs Johansson kommer att leda korta möten för dels kompetenskartläggning enligt kompetensförsörjningsplanen och dels processgenomgångar i grupp så att alla gör rätt saker på rätt sätt.

Vill passa på att berätta om Peter Nilsson på Klimatreglering och hans duktiga medarbetare. I en begynnande byggnadskris satsar de för fullt på att utveckla en coachande syn på ledarskap för alla chefer och medarbetare och en tryggad kompetensförsörjning.

6 montörer genomgår nu en ledarskapsutvecklingsprocess som kallas Dynamiskt Ledarskap för att skapa ännu mer arbetsglädje och effektivitet. Detta är en del av affärsplanen som är på väg att bli en del av allas vardag. Tanken är att skapa tydliga roller och karriärer för alla medarbetare så att alla dra åt samma håll, nämligen det som kunderna har nytta av och uppskattar.

Det är Klimatreglerings kunder som definierar varumärket, och vem är det som träffar kunderna mest? Just det, montörerna!

Med Moodi som HR-verktyg engagerar du personalen och kan bevara företagskultur var ni än befinner er direkt i appen. Kontakta oss eller Rickard för att prata mer om verksamhetsutveckling.

Rickard Hagtorn Med 33 års erfarenhet av strategisk utveckling och författare kring ämnet ledarskap är han proffs på att ge rätt verktyg för en hel organisation, uppifrån och ner.