Kultur, detta spännande ord med Mikael “Sheriffen” Lundgren

Till att börja med behöver vi vara överens om vad kultur är. Enkelt sett kan vi säga att kultur är det vi gör dagligen, det finns dock en till tydlig definition av vår kultur:

Konsekvenserna vårt agerande får definierar vår kultur.

  • Definiera vilka förväntningar ni har på varandras beteenden i vardagen.
  • Uppmuntra varandra till att leva efter dessa förväntningar med positiv förstärkning.
  • Ta fram hur hanterar vi när någon inte upplevs leva upp till förväntningarna.
  • Återkoppling, följ upp och stäm av. Ligger vi rätt till eller ska vi justera?

Med Moodi som HR-verktyg engagerar du personalen och kan bevara företagskultur var ni än befinner er direkt i appen. Kontakta oss eller Micke på Skråmträskmodellen för mer tips på hur ni kan skapa engagemang : )

Mikael "Sheriffen" Lundgren År 2020 lanserade han Skråmträskmodellen utifrån OBM (Organisational Behaviour Management). Han tror på kraften i bra ledarskap och styrkan i att värna om varandra i en grupp.