Futurestar

Future Star

Det är många parametrar som ska vägas in för att anställa rätt person på rätt plats. Olika organisationer och team har dessuto olika behov och prioriteringar. Det kan handla om vilka egenskaper och kompetenser som skulle vara mest värdefulla för en specifik situation, roll eller avdelning.

Om en person som redan arbetar i er organisation kan tipsa om någon att anställa kan det spara både tid och pengar vid en annars utdragen och kostsam process. Med Moodi kan ni aktivera ett formulär för detta direkt i appen och på så vis göra det smidigt för vem som helst i organisationen att tipsa. Kanske har ni en tipsprovision som morot för det tips som leder till en tillsvidareanställning?

När det kommer till att tipsa om en anställd kan det vara bra att ha följande faktorer i åtanke:

Prestanda och arbetsresultat: Tänk på en anställd som konsekvent visar god prestation och levererar högkvalitativt arbete. Det kan vara någon som överträffar förväntningarna, har en stark arbetsmoral och bidrar positivt till teamet eller organisationen.

Positiv attityd och samarbetsförmåga: En anställd som har en positiv attityd, är entusiastisk och bidrar till en bra arbetsmiljö är ofta uppskattad. De bör vara öppna för att samarbeta med kollegor och visa en vilja att hjälpa till när det behövs.

Initiativtagande och problemlösningsförmåga: En anställd som tar egna initiativ, är självgående och har en förmåga att lösa problem kan vara en värdefull tillgång. Det kan vara någon som identifierar och tar tag i utmaningar eller ser möjligheter till förbättring.

Kommunikationsfärdigheter: En anställd som har starka kommunikationsfärdigheter och kan kommunicera effektivt med både kollegor och kunder kan vara till nytta för organisationen. Det inkluderar både muntlig och skriftlig kommunikation samt lyssnande och förståelse.

Flexibilitet och anpassningsförmåga: En anställd som är flexibel och anpassningsbar till förändringar och nya situationer är värdefull i dagens snabbrörliga arbetsmiljö. Det kan vara någon som kan hantera olika uppgifter, prioritera och anpassa sig efter behov.

Ledarskapspotential: Om du letar efter någon med ledarskapspotential, titta efter en anställd som tar ansvar, visar förmåga att motivera och inspirera andra samt har goda ledaregenskaper.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.