Moodi Feed

Inlägg och Flöde

Med Moodi’s flöde får ni olika funktioner som underlättar för kommunikation mellan medarbetare.

Flöde: Flödet är huvudvyn och det första era anställda möts av i appen. Här kan medarbetare se de senaste inläggen i kronologisk ordning. Detta ger en översikt över all kommunikation som har delats i realtid och gör det enkelt för hela organisationen att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom företaget OCH alla får samma information samtidigt direkt i mobilen. Med eller utan pushmeddelande beroende på hur prioritet inlägget har. Flödet främjar öppen dialog och kunskapsdelning mellan olika team och avdelningar.

Inlägg: Medarbetare, ledning och kommunikationsavdelning kan alla skapa och publicera inlägg som innehåller information, nyheter, uppdateringar eller andra relevanta uppdateringar. Inläggen kan vara helt textbaserade såväl som att inkludera bilder, videor och/eller länkar för att göra dem lättare att ta till sig och mer informativa. Ni kan dela med er av tips, presentera lansering av en ny produkt eller kör medarbetarporträtt en gång i månaden för att lära känna och lyfta upp varandra mer.

Kommentarer och diskussion: Era anställda kan skriva kommentarer på inlägg, vilket ger möjlighet till interaktion och diskussion kring olika ämnen. Detta skapar en engagerande och delaktig miljö där anställda kan ge feedback och utbyta åsikter. Ni kan genom kommentarer även visa support, till exempel om ett inlägg handlar om att fira framgång.

Gilla- eller hjärtmarkeringar: Att gilla (ge likes) varandras inlägg är ett sätt för medarbetare att snabbt visa uppskattning och engagemang för ett visst innehåll utan att lägga en kommentar. Eller kanske gör man både och.

Grupper och kanaler: Moodi erbjuder möjligheten att skapa olika grupper eller kanaler baserat på ämnen, ort, projekt, avdelningar eller intressen. Detta gör det möjligt för era anställda att ta del av relevanta ämne och följa innehåll som är av störst vikt för deras roll och område. En enkel behörighetsinställning som ni själva reglerar i backoffice.

Prioritering och märkning: För att hjälpa medarbetare att hantera information kan appen erbjuda funktioner för att märka eller prioritera inlägg. Det underlättar att snabbt kunna framhäva viktig information genom flödet och nå ut till hela eller delar av organisationen.

Push-meddelanden: För att säkerställa att medarbetare inte missar viktig information erbjuder appen push-meddelande. Det skickas en notis direkt till anställdas enheter när nya inlägg av detta slag publiceras eller när något är särskilt brådskande. Genom att ge behörighet via backoffice får vissa personer tillgång till funktionen att kunna aktivera ”akut-push” på sina inlägg, förslagsvis personer i ledningsgrupp, kommunikation och HR-avdelning. Övriga medarbetare lägger ut ett inlägg utan att det går iväg en så kallad ”akut-push", men kl 9.00, 12.00 och 15.00 summeras händelser och en allmän notis går ut om det finns olästa händelser att ta del av för att inte missa om något nytt hänt i appen.

Boost: Du kan boosta dina kollegor genom att ge en animerad medalj i appen. Kollegan som blir boostad får en pushnotis med ett pling i mobilen om att någon riktat personlig uppskattning åt deras håll och kan se det i sitt flöde bland övriga inlägg. Medaljen ligger därefter kvar på personens profilsida där man samlar massor av medaljer för alla hyllningar som delas ut. Att ge en boost behöver inte vara jobbrelaterat, det kan vara att någon är godhjärtad som person, rolig på party eller kanske att ni vill ta fram egna medaljer med design för just ert företag och som återspeglar er jargong. Tänk dig att hylla chefen med en Star Wars-medalj sådär mitt i veckan - hur kul?!

Genom att kombinera dessa funktioner skapar Moodi en interaktiv och engagerande plattform där era medarbetare kan kommunicera, dela kunskap och samarbeta för att uppnå gemensamma mål och få ett nära samarbete oavsett var de befinner sig eller om de arbetar vid olika tider.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.