Boost

Boost

Att boosta dina kollegor är viktigt för att skapa en positiv och samarbetsvillig arbetsmiljö. Dagar och veckor går lätt förbi utan att man tänker på att hylla någon lite extra eller ge en high five för arbetet som de utför. Att ge en animerad medalj i appen får det dels att bli av, och dessutom sker det på ett skojigt sätt för alla inblandade. Kollegan som blir boostad får en pushnotis och ett pling i mobilen om att någon riktat personlig uppskattning åt deras håll och kan se det i sitt flöde bland övriga inlägg. Och medaljen ligger därefter kvar på personens profilsida så att ni alla kan samla massor av medaljer för alla hyllningar ni ger varandra.

Medaljerna är inte bara jobbrelaterade, utan det kan vara att någon är godhjärtad som person, rolig på party eller kanske att ni vill ta fram egna medaljer med design för just ert företag och som återspeglar er jargong. Tänk dig att hylla chefen med en Star Wars-medalj sådär mitt i veckan - hur kul?!

Vad händer när man hyllar varandra?

Att stötta och visa uppskattning bidrar till en rad positiva effekter och fördelar för både individerna och arbetsmiljön på följande sätt:

  1. Ökat engagemang: Genom att stötta och uppmuntra sina kollegor visar man intresse för deras välbefinnande och framgång. Detta kan leda till ökat engagemang och motivation hos kollegorna, vilket i sin tur kan påverka deras prestation och resultat positivt.
  2. Skapar en positiv arbetskultur: När kollegor stöttar varandra skapas en positiv arbetskultur präglad av samarbete, ömsesidig respekt och gemenskap. Detta kan bidra till ökad trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen, vilket skapar en miljö där människor trivs och presterar bättre.
  3. Ökad produktivitet: När kollegor stöttar varandra skapas en atmosfär av tillit och samarbete, vilket kan främja kunskapsdelning, problemlösning och effektivt arbete. Genom att erbjuda och ta emot stöd kan man öka produktiviteten och nå gemensamma mål på ett mer effektivt sätt.
  4. Minskad stress och bättre hälsa: Stöd från kollegor kan hjälpa till att minska stressnivåer och förbättra den mentala hälsan hos enskilda individer. När kollegor känner att de har stöd och kan vända sig till varandra i svåra situationer skapas en känsla av trygghet och välbefinnande.
  5. Ökad kreativitet och innovation: Genom att stötta kollegor skapas en miljö där människor känner sig fria att dela idéer och tankar utan rädsla för kritik eller nedvärdering. Detta kan främja kreativitet, innovation och nyskapande inom teamet eller organisationen.
  6. Förbättrad arbetsrelationer och samarbete: Genom att visa stöd och empati gentemot sina kollegor kan man bygga starka och positiva arbetsrelationer. Detta kan skapa en grund för ökat samarbete, kommunikation och förtroende inom teamet.
  7. Personlig utveckling: Genom att stötta sina kollegor har man också möjlighet att utveckla sig själv. Genom att vara en resurs och hjälpa andra kan man förbättra sina kommunikationsfärdigheter, ledarskapskvaliteter och förmåga att lösa problem.

Summering: Boosta varandra direkt i Moodi och bidra till en positiv arbetsmiljö, ökat engagemang, ökad produktivitet, bättre hälsa och starkare arbetsrelationer. Det är en viktig komponent för att skapa en trivsam och framgångsrik arbetsplatskultur.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.