Backoffice

Backoffice & dashboard

Med Moodi får du som HR/chef/admin tillgång till er egen dashboard, alltså en instrumentpanel, där du får en översiktlig bild av hur medarbetare interagerar med olika kommunikationsaktiviteter och innehåll. Här är några exempel på vad Moodi's dashboard presenterar:

  • Aktivitetsnivå: En övergripande indikator visar den generella aktivitetsnivån i appen, såsom antalet inlägg, kommentarer och likes under en viss tidsperiod. Detta ger en uppfattning om hur frekvent medarbetare är engagerade och delaktiga med ert kommunikationsinnehåll.
  • Mest engagerade nyckelpersoner: Dashboarden visar de 10 mest aktiva medarbetarna baserat på antal kommentarer, likes, boosts och inloggningar. På så vis får ni insikt i vilka eldsjälar ni har inom företaget och kan lyfta dessa internt för att belöna deras engagemang och inspirera andra att vara delaktiga. Kanske att det blir en stående punkt att lyfta dessa på er årliga kickoff?
  • Användningsstatistik: Moodi's dashboard visar statistik på hur frekvent medarbetare använder appen och vilka som är aktiva på olika sätt. Detta ger er en bild av hur väl appen accepteras och används. Det kan inkludera information om antalet inloggningar, utdelade medaljer och andra interaktionsmönster.
  • Kommunikationskanaler: Är ni ett företag med många anställda skapar ni olika kanaler baserat på exempelvis ort/roll/ledning för att kunna rikta specifik information till rätt grupp. Ser ni i backoffice att intresset är lägre för personer i en viss kanal, indelat på en avdelning, kan ni få insikt i var ni behöver ge mer uppmärksamhet för att främja en öppen dialog och stärka samarbetet där.
  • Feedback och utvärderingar: Appen erbjuder möjlighet till feedback & utvärdering och inkluderar svar på enkäter, undersökningar eller omröstningar, vilket ger insikt i medarbetarnas åsikter och synpunkter. Genom att specificera vilka frågor som är eNPS eller mNPS får ni mätbara värden som går att jämföra med hur ni ligger till i jämförelse med andra företag i samma bransch och med likvärdig storlek. Detta presenteras på dashboarden för vidare hantering och uppföljning.
  • Användarinsikter: Genom att samla in anonymiserad användardata erbjuder dashboarden insikter om användarbeteenden och preferenser. Det kan inkludera information om populära medarbetare, tidsperioder med hög aktivitet eller de mest förekommande interaktionsmönstrena.

Moodi's engagemangsdashboard är värdefull för att utvärdera effektiviteten i internkommunikationen, identifiera trender och förbättra kommunikationsstrategin baserat på medarbetarnas beteenden och preferenser. Det kan också hjälpa till att följa upp och mäta framsteg över tid.

Ett kvitto på framgång i er internkommunikation.

Boka ett möte med Naomi för att få en demo och höra mer om hur Moodi kan förbättra er kultur.